About the collection

På Herdla kan ein få nærkontakt med elementa som har forma den vesle moreneøya. Ein kan leite opp dei mange spora frå andre verdskrigen eller med stor varsemd nærma deg det viktigaste fugleområdet i Hordaland. På Herdla fort kan du sjå utstilt det tyske jagarflyet Gul 16 og vitja eit freda torpedobatteri.

Details

  • Owner of collection Herdla Museum
  • Number of objects 622

Share to