Velkommen til Hol Bygdearkiv på Digialt Museum.

Vi deler kontinuerlig av vår store fotoskatt, i Hol har det bodd og virket profesjonelle fotografer siden 1860-tallet – vi kaller dem pionerfotografene. Vi har også tusenvis av foto levert inn av privatpersoner som har dokumentert store og små hendelser i Hallingdal.

Ofte mangler vi informasjon til motivene, det kan være navn på personer eller andre opplysninger. Har du informasjon til et bilde så legg gjerne inn en kommentar. Jo mer fakta vi kan legge til et fotografi jo mer verdifull blir samlingen for alle.

Om Hol Bygdearkiv

I Hol Bygdearkiv er vi stolte over å forvalte kulturskattene etter Torbjørn A. Trageton, Olav S. Reinton, Lars K. Ødegaard, Sigvat Tveito, Arne E. Grøvo, Lars Bry og Nicolay Grøvo. De såkalte pionerfotografene står bak en betydelig del av fotobeholdningen, men du finner også andre viktige samlinger som Dagalisamlingen og Widerøes flyfotosamling hos oss. Dessuten har privatpersoner bidratt med ca. 5300 negativer som forteller om små og store hendelser i Hol og Hallingdal.

Hol kommune har vært gjennom en enorm utvikling de siste hundre år. Fra hesteskyss til jernbane, fra jordbruk til industri, fra skysstasjoner til masseturisme. Utviklingen i dalen ligger dokumentert i Hol Bygdearkiv. fra skysstasjoner til masseturisme.

Fra 1950 åra begynte fotoapparatet å bli vanlig i mange familier. Både de profesjonelle fotografenes samlinger og private fotoalbum er viktige bidragsytere til fortellingen om Hol.

PRISER:

Admin/framfinning: 400 kr. pr/time
Scanning/avfotografering: 100 - 150 kr
Retusjering: 400 kr/time

(Vi anbefaler profesjonelle trykkeri til print av fotofiler)

Kommersiell bruk av lisensierte bilder:
Engangslisens kr. 500,-
Flergangsbruk: kr. 1000

Visit us

Share to