Haugalandmuseet forvalter kunst- og kulturhistoriske samlinger fra hele Nord-Rogaland. Bygninger, gjenstander, kunstverk, foto, og arkiver er bygd opp gjennom 100 år med innsamling og dokumentasjon.

Om Haugalandmuseet

Haugalandmuseet er regionmuseum for Nord-Rogaland, og er en sammenslåing av museene Arquebus krigshistorisk museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindafjordmuseet. Hovedfokus i museet er havet, som til alle tider har vært den viktigste leveveien for regionen. Havet er livsnerven. Til inspirasjon for kunstnere, en fluktvei under dramatiske krigsår og kapital til vårt moderne samfunn. Hav, skip og sild er vår kulturarv.

Haugalandmuseet eier og forvalter kunstverk, kulturhistoriske samlinger, fotografier og arkiver. Samlingene er skapt gjennom 100 år med innsamling og forteller om kunst- og kulturhistorie fra Nord-Rogaland og Vestlandet. Haugalandmuseet forvalter til sammen 56 bygninger, 80 000 gjenstander, 660 000 fotografier, 2500 kunstverk og lyd- og filmopptak.

Our departments

Visit us

Share to