Fredrikstad kommunes kunstsamling består av verk mottatt som gaver, innkjøp via kommunens innkjøpsordning for løs- og samtidskunst samt verk kjøpt inn gjennom utsmykningsordningen for kommunale bygg.

Om Fredrikstad kommunes kunstsamling – Nettgalleri

Fredrikstad kommune har gjort et større arbeid med å registrere og digitalisere kommunens kunstsamling. Dette sikrer at kommunens kunstsamling for fremtiden er søkbar og at informasjon om den er lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Av kommunens nærmere 2000 kunstverk er ca 1500 verk registrert med lokasjon og foto. Det er 80 av disse kunstverkene som nå er lagt ut i et nettgalleri.

Porteføljen består av verk som er mottatt som gaver, er kjøpt inn gjennom kommunens innkjøpsordning for løs- og samtidskunst, og verk som er anskaffet som utsmykningsprosjekter i kommunale bygg.

Det er Østfoldmuseene ved avdeling Fredrikstad museum som er samarbeidspart når det gjelder registrering og forvaltning av kommunens kunstsamling. Deler av kunsten er plassert i magasin, mens store deler av samlingen har veggplass i kommunale bygninger og ved institusjoner i kommunen.

Fredrikstad kommune har inngått lisensavtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) om rettigheter til digital fremvisning av kunstverkene.

Vi ønsker gjennom nettgalleriet at flere får tilgang til og blir kjent med den kunsten Fredrikstad kommune eier. Nettgalleriet er et tiltak som gir publikum døgnåpen tilgang til deler av kommunens kunstsamling. Nettgalleriet er ikke en utfyllende oversikt over samlingen, men vi søker å presentere et større utvalg fra samlingen hvert år.

God fornøyelse,

Ole-Henrik Holøs Pettersen, Etatsjef kultur i Fredrikstad kommune

Visit us

Share to