About the collection

Samlingene til Norsk Farmasihistorisk Museum gir et bredt bilde av farmasiens og apotekenes utvikling i Norge fra før den første apotekbevillingen i 1595 og frem til våre dager.

Details

  • Owner of collection Norsk Farmasihistorisk Museum
  • Number of objects 14584

9 new objects last 30 days

Share to