Eidskog museum er lokalmuseum for Eidskog kommune og har anlegg spredd over hele bygda. Anleggene gjenspeiler nærings- og samfunnsliv i Eidskog gjennom mange hundre år.

Om Anno Eidskog museum

Eidskog museum ble opprettet som en del av Eidskog Museums- og Historielag i 1985, og er bygd opp som et økomuseum. Museet har bygg og anlegg spredt over hele kommunen, som skolemuseet på Matrand, Gaustadsjøsaga på Skotterud og Almenninga bygdetun på Vestmarka. I tillegg kommer en del kulturminner.

Eidskog museum er en del av Anno museum.

Visit us

Share to