Jernverket Eidsfoss er Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss i Vestfold.

Jernverket Eidsfoss er Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss i Vestfold

Jernverket Eidsfoss samarbeider med tre stiftelser som hver har som formål å ivareta en del av den mangfoldige historien og kulturmiljøet på gamle Eidsfoss, samt med Holmestrand kommune som en av Vestfoldmuseenes eiere og A/S Eidsfos Verk, som den største grunneieren.

Jernverket Eidsfoss skal som kulturhistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle livet til mennesker og jernverket gjennom historien, fra 1697 til i dag. Produksjons- og jernbanehistorie, sosialhistorie, fagforenings- og kvinnehistorie, og hagehistorie - er blant temaene som samlingene, forskningen og formidlingen fokuserer på. Gjenstandssamlingen til Eidsfoss jernverksmuseum er publisert på DigitaltMuseum. I samarbeid med stiftelsene, kommunen, verket og andre aktører, deltar Jernverket Eidsfoss også i stedsutviklingsprosjekter.

Eidsfoss ble opprettet som jernverk i 1697, og verksbygningene ble plassert langs fossen fra Bergsvannet til Eikeren. Eidsfoss hovedgård var jernverkets viktigste administrasjon og bolig for verkseierne. Hovedbygningen benyttes nå til selskaper og arrangement. Det historiske hageanlegget er åpnet og tilgjengelig for alle. I dag er verkshyttene borte, men arbeiderboliger, hovedgård og de senere verksbygningene former det som er kalt et av Norges best bevarte kulturmiljøer. Gamle Eidsfos Kro er et anerkjent spisested. Et bredt utvalg av frivillige foreninger arrangerer markeder og treff flere helger gjennom året.

Mange utstillinger og severdigheter og kulturstien med dampbåten Schwartz, er gratis og tilgjengelige store deler av året. Eidsfoss Jernverksmuseum, Postkontormuseet og Eidsfoss hovedgård holder åpent i sommersesongen med egne utstillinger og arrangementer.

Visit us

Share to