Egge museum ligger i Steinkjer, midt i et kulturminnerikt område som favner så å si hele den menneskeskapte historien, fra steinalderen og fram til i dag. Museet forvalter et areal på 860 mål med skog, kulturlandskap og sti-nett, og 27 bygg, hvorav 22 er kulturhistoriske. Egge Museums samlinger inneholder ca 17.000 gjenstander i hovedsakelig knyttet til landbruks- og bondekultur, omkring 600 000 foto samt arkivmateriale. Egge museum eier også Jekta Pauline.

Om Egge Museum

I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsperioder ruver i terrenget og forteller på sin tause måte historien om forfedrene våre.

På Egge Museum kan du gjennom levende formidling bli tatt med tilbake til jernalderen, til høvdingsetet på Egge, til husmannsplassen, til gamle Steinkjer by eller hvor i historien du måtte ønske deg. Her kan du lene deg mot en gammel tømmervegg og reise i din egen historie.

Visit us

Share to