Kunst i offentlige rom i Drammen kommune

Sakte men sikkert fylles Digitalt Museum med bilder og tekst om Drammen kommunens mange kunst- og kulturarvskatter. Digitalt Museum er lett tilgjengelighet for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Digitalt Museum kan brukes til bildesøking, fordypning, studier, undervisning og felles kunnskapsbygging. Drammen er en stor og sammensatt kommune hvor det er rikelig med muligheter til å være turist i eget nærområde og vi håper kommunens formidling på Digitalt Museum også kan inspirere til dette.


Tilgjengelighetserklæring

Hjemmeside for Drammen kommune kunst og kulturarv

Kontakt Drammen kommune


Drammen kommune skal bidra til at profesjonell kunst preger og forbedrer kommunens offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum, og stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelser.  

Kunst i offentlig rom gir tilgang til kunst utenfor kunstinstitusjonene, og er plassert i bygninger og offentlige by- og uterom hvor folk ferdes. Dette sikrer at et allment publikum, uavhengig av sosial- og kulturell bakgrunn, har lik tilgang til kunst av høy kvalitet.

I Drammen kommune finner vi viktige kulturminner og kulturmiljøer, og mange frivillige lag og foreninger jobber for å vekke interesse og skape forståelse for lokalsamfunnenes historie. Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette kan være lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon. Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.  Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse og gir oss kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Historiske spor er viktig for vår forståelse og tolkning av fortiden, de kan hjelpe oss til å forstå vår egen tid og bidra til å forme framtiden. Kulturminner og kulturmiljøer kan gi oss opplevelser og gi identitetsverdi ved å gi et sted særpreg - de forteller noe om oss selv og vår historie. 

Fra Drammen kommunens mange kunst- og kulturarvskatter:

Helleristningene i Skogerveien Helleristningene i Skogerveien

Visit us

Share to