Berger museum tilbyr, i samdrift med Fossekleiva kultursenter, på fascinerende kunst- og kulturopplevelser i et av landets best bevarte industrisamfunn.

Om Berger museum

Kunst- og kulturopplevelser

Berger museum byr på fascinerende kunst- og kulturopplevelser i samdrift med Fossekleiva kultursenter.

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. Sammen er de en felles visningsarena og møteplass for innbyggere i kommunene rundt.

Tekstilindustrihistorie

Berger museum formidler tekstilindustrihistorien på Berger gjennom sine faste utstillinger og med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker. På Berger museum finner du en unik samling av mønstertegninger og historien om Bergerpleddet sin suksess.

Berger museums historie

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn. Både Berger og Fossekleven fabrikker ligger ved vassdraget. Berger gård drives videre. Arbeiderboligene i øvre og nedre gate, i Fossekleiva og Torbjørnshaugen ligger der de alltid har ligget.

Funksjonærboligene er på plass, bortsett fra en som måtte vike for den nye hovedveien. Kirken fra 1895, gamlehjemmet, sykestua osv. ligger vakkert i terrenget. Brygga skal bygges opp igjen, slik som den gamle skolen har kommet opp selv om den benyttes som bolig i dag.

Visit us

Share to