Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museums samlinger består av gjenstander og foto fra nyere tid, i tillegg til dokumentasjon av bergkunsten i Alta som er samlet i et eget bergkunstarkiv.

Om Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum ligger i Alta kommune i Finnmark. Museet arbeider med bevaring og dokumentasjon av bergkunst i Alta kommune, samt andre kulturminnner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning – også vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon.

Like ved museet finner vi et av de fem bergkunstområdene i Alta som ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985. Bevaring, dokumentasjon og formidling av disse er viktige deler av museets arbeid. Museet er åpent hele året, men helleristningene utendørs kan man bare se i barmarkssesongen. Museet fokuserer også på innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Alta kommune.

Museet ønsker tilbakemeldinger, rettelser og utfyllende opplysninger som kan hjelpe oss i arbeidet med å kvalitetssikre gjenstand- og fotoregistreringene.

Visit us

Share to