Privatbane fra Tønsberg til Eidsfoss åpnet i 1901.

Banen hadde frem til 1915 egen stasjon i Tønsberg. Fra 1915 ble NSBs nye stasjon benyttet. Banen krysset Vestfoldbanen ved Jarlsberg points, km 3,24. Her fulgte privatbanen statsbanen et kort stykke før den grenet av nordover. Holmestrand-Vittingfossbanen benyttet Tønsberg-Eidsfossbanens spor på den 6 km lange strekningen fra Hillestad til Hof.

Ved linjeomleggingen i Tønsberg i 1915 ble Eidsfossbanens gamle trasé fra Jarlsberg points og inn til byen overtatt av Vestfold­banen, mens det ble bygget en ny linje for Tønsberg–Eidsfoss­banen på samme strekning, nord for NSBs spor.

Banen ble i 1934 sammenslått med Holmestrand-Vittingfossbanen til A/S Vestfold Privatbaner. Begge baner ble nedlagt i 1938.

Banen ble nedlagt fra i 1938.

46 objects

Eidsfoss stasjon, endestrasjon på Tønsberg-Eidsfossbanen. Et blandet tog står i spor 1 på stasjonen

Kopstad tidligere stoppested på mellom Hof og Eidsfoss på Tønsberg-Eidsfossbanen

Kopstad tidligere stoppested på mellom Hof og Eidsfoss på Tønsberg-Eidsfossbanen

Kopstad tidligere stoppested på mellom Hof og Eidsfoss på Tønsberg-Eidsfossbanen

Priveten på Kopstad tidligere stoppested på mellom Hof og Eidsfoss på Tønsberg-Eidsfossbanen

Eidsfoss stasjon, endestrasjon på Tønsberg-Eidsfossbanen. Et av banens damplokomotiver står foran lokomotivstallen

Vognkasse fra tidligere personvogn på Holmestrand-Vittingfossbanen eller Tønsberg-Eidsfossbanen som hytte nær Holmestrand

Gruppebilde av gjestene på Eidsfos Hovedgaard ved Tønsberg-Eidsfossbanens åpning

Tønsberg stasjonstomt med Tønsberg-Eidsfossbanens stasjonsbygning

Bruer og brubygging - brualbum I

Brække stoppested fra 1920 Stubben) på Tønsberg-Eidsfossbanen.

Sundbyfoss bru; etter banenedleggelsen

Tønsberg-Eidsfossbanens damplokomotiv "Tønsberg" foran postvogn litra DF nr. 6

Eidsfoss stasjonsbygning

Ukjent stasjonsbygning på Eidsfossbanen - Stubben?

Eidsfoss stasjonsbygning med stasjonsmester Helgedal

Togavsporing ca 1,5 kilometer sør for Hillestad

Opplasting av ved på Revatal stoppested på Tønsberg-Eidsfossbanen

Oversiktsbilde med Revatal stoppested på Tønsberg-Eidsfossbanen

Revatal stoppested på Tønsberg-Eidsfossbanen

Share to