• Raumabanen fra Dombås til Åndalsnes ble åpnet i 1924 etter at det hadde vært midlertidig trafikk til Bjorli og senere til Verma. Banen er spesielt kjent for vendetunnelen ved Verma og Kylling bru.

Raumabanen representerer noen av de ingeniørtekniske storverkene i norsk jernbanebygging. Strekningen Bjorli–Åndalsnes er derfor i Landsverneplan for jernbanen foreslått vedlikeholdt slik at de historiske elementene ivaretas på en best mulig måte.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Raumabanen (Trafikkstrekninger)

Raumabanen fra Dombås til Åndalsnes ble åpnet i 1924 etter at det hadde vært midlertidig trafikk til Bjorli og senere til Verma. Banen er spesielt kjent for vendetunnelen ved Verma og Kylling bru.

Raumabanen representerer noen av de ingeniørtekniske storverkene i norsk jernbanebygging. Strekningen Bjorli–Åndalsnes er derfor i Landsverneplan for jernbanen foreslått vedlikeholdt slik at de historiske elementene ivaretas på en best mulig måte.

Share to