Flekkefjordbanen omfattet opprinnelig strekningen Egersund–Flekkefjord. Banen ble tatt i bruk i 1904. I Flekkefjord var den tilknyttet Jærbanen. Det ble kjørt direkte tog mellom Stavanger og Flekkefjord.

Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer. Strekningen Egersund–Moi–Tronvik inngår fra 1944 i den normalsporede Sørlandsbanen. Den rasfarlige strekningen Tronvik–Sirnes ble da nedlagt . I stedet ble det anlagt en ny bane fra Sira til Sirnes slik at Flekkefjordbanen fikk tilknytning til Sørlandsbanen på Sira. Etter Sørlandsbanens åpning omfatter Flekkefjordbanen strekningen Sira–Flekkefjord.

Flekkefjordbanen ble nedlagt fra 1. januar 1991. Utover noen endringer på Flekkefjord stasjonsområde er banen intakt. I 2012 satte Jernbaneverket Flekkefjordbanen i kjørbar stand for tog. Banen er foreslått banen fredet. Det er dresinsykling på deler av banen.

315 objects

To pensjonerte lokomotivførere på Flekkefjord stasjon på siste driftsdag på Flekkefjordbanen

Motorvogn BM 89.03 og 89.05 i persontog 761 til Moi ved Sirnes

Dieselmotorvogn BM 89 01 med persontog 765 fra Flekkefjord til Sira mellom Flikkeid og Regevik holdeplasser på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogn BM 86 22 med ekstratog for Norsk Jernbaneklubb ved Lavold på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogn BM 89 04 med tog fra Moi til Flekkefjord, tog 756, ved vanntårnet på Flikkeid holdeplass

Motorvogn BM 89.03 i persontog 759 til Sira ved Loga

Persontog med tre motorvogner type BM 89 med persontog fra Flekkefjord til Sira ved vanntårnet på Flikkeid holdeplass

Dieselmotorvogn BM 89 med persontog fra Flekkefjord til Sira ved Lavoll holdeplass

Persontog med tre motorvogner type BM 89 med persontog fra Flekkefjord til Sira mellom Flekkefjord og Flikkeid

Persontog fra Sira med tre motorvogner tye BM 89 på Flekkefjord stasjon

Dieselmotorvogn BM 89 ved Straumlandsveien holdeplass på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogn BM 89 ved Strømland tunnel nær Straumlandsveien holdeplass på Flekkefjordbanen

Skiftetraktor litra Skd 220 med godstog ved Straumlandsveien holdeplass på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogn BM 89 ved Straumlandsveien holdeplass på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogner litra BM 89 på Flekkefjord stasjon

Volvo kombinertbil med kjennemerke K-11898 tilhørende Flekkefjord Bilruter på Flekkefjord stasjon

Dieselmotorvogn litra BM 89 på Flekkefjord stasjon

Dieselmotorvogn BM 89 ved Solandsvegen holdeplass på Flekkefjordbanen

Ved Solandsvegen holdeplass på Flekkefjordbanen

Dieselmotorvogn BM 89 med tog fra Flekkefjord til Sira, tog 3007, på Bakkekleivi holdeplass på Flekkefjordbanen

Share to