Bratsbergbanen fra Notodden til Eikonrød ble bygget for Norsk Hydros transporter fra Rjukan. Banen hadde på Notodden forbindelse med Norsk Hydros private bane fra Tinnoset til Notodden. På Eikonrød ble den tilkoblet Vestfoldbanen. Transportene skulle til Borgestad, 3 km sør for Eikonrød, og den smalsporede Vestfoldbanen fikk derfor 3-skinnespor på denne strekningen. Banen ble tatt i bruk midlertidig i 1916, fikk vanlig trafikk i 1917 og ble høytidelig åpnet 9. februar 1920 av kong Haakon VII.

Banen fikk fra 1920 tilknytning til første etappe av Sørlandsbanen på Hjuksebø stasjon.

Vestfoldbanens strekningen ovenfor Eidanger ble innlemmet i Bratsbergbanen og ble omlagt til normalspor.

Det ble fra 6. januar 2008 foretatt en justering av banenavnene for å få disse så logiske som mulig:

Bratsbergbanen ble fra denne dato kun strekningen Eidanger-Nordagutu.
Strekningen Nordagutu-Hjuksebø ble overført fra Bratsbergbanen til Sørlandsbanen.
Strekningen Hjuksebø-Notodden fikk navnet [Tinnosbanen](http://kulturnav.org/0c8e1874-bdd5-43c8-b326-222402b709fb), som dermed ble banen fra Hjuksebø til Tinnoset.

Strekningen fra Eikonrød til Skien gamle stasjon (2 km) er ikke lenger i bruk.

273 objects

Share to