Anlegget av Bergensbanen omfattet strekningen fra Roa over Hønefoss til Voss. Banen mellom Roa og Hønefoss ble bygget som en sidebane til Gjøvikbanen. På Voss ble banen tilknyttet den gamle banen fra Bergen til Voss, Vossebanen, som fra 1904 var lagt om til normalspor og fra 1909 ble en del av Bergensbanen.
Bergensbanen ble høytidelig åpnet 27. november 1909. Banen mellom Gulsvik og Voss hadde hatt midlertidig drift i perioder, først Voss-Myrdal fra 1. juli 1906. Fra Gulsvik var det frem til åpningen i november 1909 forbindelse videre til og fra Kristiania med dampbåt mellom Gulsvik og Krøderen stasjon og tog videre til hovedstaden.

Mens de fleste bergenstogene i dag fremføres fra Oslo over Drammen og Randsfjord­banen, ble togene tidligere kjørt fra Oslo over Roa.

Bergensbanen mellom Hønefoss og Voss ble elektrifisert i årene 1962-1964. Strekningen fikk fjernstyring i årene 1981-1986.

3359 objects

Share to