main article image

Berger Handelsforening

Det ble tidlig behov for å forsyne den voksende befolkning på Berger med matvarer. Allerede tidlig på 1880-tallet ble Handelsforeningen bygget på Torvet, dvs. på plassen mellom bakken ned til Berger fabrikk og Nedregate.

Skigåerne på bildet tatt i Mjeldebakken, dvs. bakken mellom Nedregate og Øvregate med Handelsforeningen i bakgrunnen, er Arnold Ludvig Berger f. 1910 (sønn av Ludvig Th Berger) – datteren Laila f. 1938 I underetasjen var det bakeri, derav navnet Bakeribakken på bakken ned mot fabrikken – eller «Bakkeribakken» som det het på folkemunne. I etasjen over butikken var det leiligheter. Bestyrerboligen lå rett ovenfor Handelsforeningen.

Bestyrerboligen Foto: Anders Høien
Bestyrer Marius Christiansen med hustru Kaja Foto: Anders Høien
Foto: Anders Høien

På bildet fra butikken ser vi helt til høyre bestyrer Marius Christiansen f. 1868 i Holmsbu og hans ansatte. F. v.: Kristiansen (?), Rudolf Henning f. 1897, Maja Kristensdatter Andresen f. 1894, Sigvart Haugland f. 1896, Kaja Christiansen f. 1876

Foto: Anders Høien

På oversiktsbildet ser vi Handelsforeningen midt på bildet.

De siste bestyrerne i Handelsforeningen var Alf og Caspara Solberg.

Order this image

Share to