main article image
Hans Grendahl, selvportrett med barna

Hans Grendahl - arkitektfotograf og fotografarkitekt

Som praktiserende arkitekt hadde Hans Grendahl stor forståelse for rommet, og kunne bruke kunnskapen sin om tredimensjonalitet for å oppnå en liknende dybdefølelse innenfor fotografi. Den byggetekniske kompetansen brukte han til å tegne og snekre sitt eget utstyr, mens systematikeren Grendahl sirlig nedtegnet alle forsøk med vakker håndskrift.

Hans Grendahl (1877-1957) var arkitekt og lærer ved Norges Tekniske Høyskole (nå NTNU) i Trondheim fra 1916. Han var en fremragende amatørfotograf og fotograferte arkitektur og kulturlandskap på 1920 og -30-tallet. Grendahl brukte stereokamera og fotograferte både i sorthvitt og farge (Lumière Autochrome), i tillegg til noen eksempler med AGFA sin fargeraster-teknikk Agfacolor. De aller fleste stereobildene er autokromer, altså diapositiver på glass. De kunne betraktes enten ved å holde dem opp mot lyset, eller gjennom projeksjon mot en flate. I dag kan vi også nyte dem som digitale bilder på en skjerm.

Kamera, projeksjonsapparat, kontaktkopieringsapparat for stereofotografier og diverse utstyr som har tilhørt Hans Grendahl. (foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

Grendahl forsto at stereofotografering ga en unik mulighet til å formidle rom. Han etterlot et enestående arkiv fotografert mellom 1922 og 1940 som ble overført til Preus fotomuseum i 1989. Det består av 967 fotografier på glassplater i format 90x140 mm. På hver plate er det to opptak som måler 79x58mm. Med noen få unntak er bildene stereobilder.

Fotografiene til Hans Grendahl

Bildene er fotografert i Trøndelag, Gudbrandsdalen, Østerdalen, Møre og Romsdal og Telemark. Grendahl har fotografert interiører og eksteriører av kirker og gårdstun, i tillegg til bilder fra Trøndelagsutstillingen i 1930 og Drammensutstillingen samme år, og enkelte private familiebilder. Han har brukt to ulike teknikker i fotograferingen, både autokrom og svart-hvitt. Autokrom kom på markedet i 1907, som den første fargeprosessen. Du kan lese mer om autokromprosessen nederst i denne artikkelen, og mer utførlig i artikkelen til Jens Gold (fotokonservator ved Preus museum).

Telemark

Fotografiene fra Telemark viser både arkitektur, landskap og mennesker i folkedrakter. Her finner vi både autokromer og svart-hvitt fotografier.

Gudbrandsdalen

Østerdalen

Drammensutstillingen 1930

100 års jubileet for Buskeruds Landbruksselskap utløste planene for en jubileumsutstilling i Drammen. Med en verdensøkonomi i krise, kunne en utstilling over moderne fremskritt varsle om bedre tider. Drammensutstillingen var en av flere utstillinger i norske byer i 1930. Grendahls fotografier herfra er stereoautokromer.

Gjenstander brukt av Hans Grendahl

Grendahl jobbet en del med selvlaget utstyr, noe som ikke var uvanlig når det riktige utstyret var vanskelig å få kjøpt, og man var nevenyttig. Med sin bakgrunn burde ikke Grendahl ha problemer med verken å forstå eller lage tekniske tegninger. Samlingen etter Grendahl inneholder også mye teknisk utstyr som arkitektfotografen har brukt.

Under her kan du se et utvalg av utstyret som Grendahl brukte. Noe av det er kjøpt, noe er selvlaget, og noe er en kombinasjon.

Hva er stereofotografi?

Stereokamera produsert av A. Ross. Dette er et våtplatekamera for plater med bildeformat på 9 x 18. Kamera har Petzvalobjektiv, produsert av professor i matematikk Joseph Petzval i Wien i 1840, med noe teknisk rådgivning av Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer. Objektivet er kjent som det første portrettobjektivet. Muligens var dette kamera brukt til å lage stereoportretter.

For å oppnå dybdevirkning i et bilde blir motivet fotografert fra to betraktningspunkter som er sideforskjøvet i forhold til hverandre med 6–7 cm avstand, noe som tilsvarer vår avstand mellom øynene. En viktig forutsetning for vellykkede stereobilder er at forgrunnen markerer seg mot mellom- og bakgrunnen, slik at romfølelsen blir tydelig. Kameraer som er konstruert for stereofotografering, har to objektiver.

Det fremkalte billedparet betraktes i et stereoskop, som får de to bildene til å flyte sammen til ett og gjenskaper romvirkningen. Bildene kan også projiseres, og betraktes gjennom spesialbriller eller ulikt fargede glass.

Utallige firmaer og privatpersoner laget stereobilder på slutten av 1800- og begynnelsen på 1900-tallet. Firmaet Underwood & Underwood, etablert i 1881 av et brødrepar, var på et tidspunkt verdens største produsent av stereobilder med over 10 millioner i året. Bildene var tekstet på flere språk. Et senere eksempel som mange kjenner til, er View-Master som bl.a. viste mange bilder fra Disneys tegnefilmproduksjon fra 1940 og fremover.

Hva er autokrom?

Brødrene Auguste og Louis Lumière, også kjent for oppfinnelsen av kinemategrafen, forløperen for dagens kino, patenterte autokrom-metoden i 1904, og de første platene kom på markedet i 1907. Dette var den første kommersielt gangbare metoden for å ta fargebilder. Platene kunne brukes i et hvilket som helst kamera som var produsert for glassplater, som de aller fleste av tidens kameraer.

Hans Grendahl, Blomstrende kaktus, autokrom stereofotografi, juni 1937

Autokromer er lysbilder, og dermed unika, og det var bare mulig å se dem ved å holde dem opp mot lyset eller projisere dem mot en flate gjennom et projeksjonsapparat. Platene ble raskt populære, både blant profesjonelle og amatørfotografer. Selve fotograferingen var enkel, men eksponeringstiden var tjue ganger lengre enn for svart-hvit-fotografier. Dermed egnet den seg godt for fotografering av bygninger og annet som ikke beveger seg under eksponeringen.

Les mer om autokromer i denne artikkelen

Ukjent fotograf, Autokrom fra tidsrommet 1907-1920. Preus museums samling

Share to