main article image
Foto: Audbjørn Rønning

Mosses røde seng

Det sto to blå og en rød seng i soverommene på Bjerkebæk hos Sigrid Undset (1882–1949). To blå på sønnenes soverom – en for Hans og en for Anders. Den røde tilhørte datteren Maren Charlotte kalt Mosse (1915 –1939).

Foto: Camilla Damgård, Bjerkebæk

Sengene er nokså like med gullmalte felter av treskurd på begge gavlene; forenklet treskurd inspirert av den lokale treskurden. De ble tegnet av maleren Kristen Holbø og produsert hos Th. Lunde på Lillehammer. Undset var nøye med at møblene skulle være av godt håndverk og ikke masseprodusert. Hun var inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen med William Morris i spissen.

Foto: Camilla Damgård, Bjerkebæk

Mosse var et barn med ekstra behov og «som andre barn blir hun aldrig», skrev Sigrid Undset. Hun gjorde alt hun kunne for å finne ut hva som feilte datteren og hvordan hun kunne hjelpe henne. Fortsatt forskes det på Mosses tilstand. Hun danset, sang og lo, og hun kunne noen få ord. Hun elsket musikk, fugler og bilturer. Hushjelper som hadde et godt lag med Mosse ble foretrukket på Bjerkebæk.

Foto: Camilla Damgård, Bjerkebæk

Sigrid Undset fikk Nobelprisen i litteratur i 1928 og av prispengene opprettet hun legater. Det største legatet var Maren Charlotte Undset Svarstads legat, som skulle være «til hjelp for foreldre eller andre foresatte som i sitt hjem beholder og forpleier litet eller ikke utviklingsdyktige barn». Utdelingene skjedde hvert år på Mosses fødselsdag 29. oktober – for siste gang i 2011.

Mosse døde 12. januar 1939, 23 år gammel. Hun ble gravlagt ved Mesnali kirke. På baksiden av smijernskorset på grava står Salige er de uskyldige. Senere ble også storebror Anders og mor Sigrid Undset gravlagt her. Hver fikk sitt smijernskors.

Gjenstanden vises i Maihaugens basisutstilling "IMPULSER - gjennom tid og over landegrenser". Et gjennomgående tema i utstillingen er kulturell utveksling over landegrenser. Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader. Impulsene har kommet enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Det ga inspirasjon til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkere, kunstnere, lokal materialbruk og økonomi. Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.

Order this image

Share to