Åge i kjent positur, og slik han trivdes aller best
Åge i kjent positur, og slik han trivdes aller best Foto: Privat.

Åge Jakobsen – en lokal krigshelt

Åge Varmstein Jakobsen ble født 22. februar 1921 på den lille øya Tisler, helt sydøst på Hvaler. Etter at familien måtte flytte inn til Skjærhalden i 1939 lengtet han alltid tilbake til øya i havgapet. Åge var naturlig nok sterkt knyttet til havet, og dette ble også hans levevei. I likhet med sin far og sine brødre ble han fisker. Som yrkesfisker i et grenseområde ferdet han mye langs Bohuslänskysten. Hans kunnskaper om det lunefulle farvannet mellom Norge og Sverige kom godt med da han tok del i Motstandsbevegelsens arbeid under andre verdenskrig.

Åge deltok på treningsleir organisert av motstandsbevegelsen på en militærforlegning i Stockholm. Her fikk de blant annet våpentrening i tillegg til treningsturer på ski. Åge humret godt av dette, for spesielt god på ski var han ikke. Det var lite med skimuligheter under hans oppvekst på Tisler. Åge til venstre på bildet. Foto: Privat.

Under dekknavnet Åsmund Jensen kjørte Åge flyktninger for Milorg. Han var jeger i Milorg 6/9 Hvaler lag 1 på Kirkeøy. Etter hvert ble han med i Sjømilitære Beredskapstjeneste. Fra 1943 til krigens slutt fraktet han ca. 60 flyktninger over grensen til Sverige, deriblant medlemmer av regjeringen og familien Willoch. De fleste var motstandsfolk som hadde blitt avslørt og som derfor måtte rømme landet. Flyktningetrafikken var godt organisert og de hadde faste ruter de kjørte. Måtte flyktningene vente før de ble kjørt over var det ordnet med steder de kunne overnatte. Også på svensk side av grensen var det et godt organisert nettverk. Åge plukket alltid opp flyktningene på Skjærhalden, men det varierte hvor han slapp dem av i Sverige. Som oftest fraktet han dem til Rossö, hvor han gjennom sin fiskerivirksomhet hadde gode kontakter. Ellers tok både tolleren på Koster og tolleren i Havstensund imot flyktninger fortalte Åge. Derfra ble de sendt videre inn i Sverige. På veien tilbake hadde Åge gjerne med seg mat, våpen, propaganda og diverse utstyr. Dette ble lagt i skjul på faste gjemmesteder på Kirkeøy, Nordre Sandøy, Brattholmen og Tisler før det kunne fraktes videre.

På medaljen kan vi lese «Norge takker deg for din innsats 1940-1945». Foto: Kathrine Sandstrøm

Som fisker hadde Åge papirer på at han hadde fritt leide i Bohuslän, i tillegg kjørte han mye til Danmark. Han fikk tillatelse av tyskerne til å kjøre nedover svenskekysten og over til Skagen. Det gikk således greit å krysse grensen. Han hadde dessuten et godt forhold til tyskerne som var utstasjonert i Gravningsundet. Den illegale overfarten foregikk for det meste om natten. Da var ikke tyskerne ute for de kjente ikke til farvannet. De var ikke ordentlige sjøfolk og kjørte på grunn rett som det var, kunne Åge fortelle.

Det var flere fra Skjærhalden som var involvert i flyktningtrafikken, men det var meget hemmeligholdt. Da det var flere nazisympatisører blant lokalbefolkningen måtte man være ytterst forsiktige. Når de var borte lenge av gangen sa de blant annet at de skulle på jakt på Sørlandet. Også broren til Åge hadde flere overfarter til Sverige. En gang broren og en kamerat kom tilbake fra Sverige med radioutstyr som skulle leveres til radiosenderen på Øra ble de knepet. De så at tyskerne kom etter dem og rakk å komme i land og få gjemt utstyret før de ble hentet igjen. De ble tatt med til avhør i Fredrikstad hvor de ble satt i arrest i fire dager. Da de ble satt fri fikk de kontaktet Åge som deretter fikk hentet utstyret, og levert det der det skulle.

27.mai 2015 døde Åge Jakobsen på Dypedalsåsen eldresenter etter et langt og innholdsrikt liv. Ti dager før han døde, på selveste 17. mai, ble Åge tildelt Regjeringens minnesmedalje for sin innsats under andre verdenskrig. Etter hans død ble medaljen gitt Kystmuseet Hvaler, og er i dag en del av museets samlinger.

Share to