main article image

Polarskuten MAUD og ingeniør Odd Dahl

Museets modell av polarskipet MAUD ble laget av polfareren Odd Dahl. MAUD ble bygget i 1917 og var fartøyet Roald Amundsen brukte under ekspedisjonen til Nordøstpassasjen i årene 1918-1925. Etter syv år i drivisen ble skipet solgt til Hudson’s Bay Company. MAUD sank i 1931 og lå som vrak i Cambridge Bay i Canada, fram til skipet ble hevet sommeren 2016 og fraktet tilbake til Norge i 2018.

Odd Dahl, polfarer og modellbåtbygger

Foto: Frammuseet

Odd Dahl deltok som ingeniør, flyger, telegrafist og filmfotograf under den siste delen av Maud-ekspedisjonen, i årene 1922-1925. Da Dahl mønstret av fra MAUD i Seattle i 1925, hadde ekspedisjonen gått konkurs og fartøyet ble solgt til Hudson’s Bay Company. Etter ekspedisjonen fikk Dahl en stilling som ingeniør ved Carnegie Instituttet i Washington og bosatte seg der. Dahl tok med seg byggetegningene til MAUD, og brukte mange kveldstimer på å lage en 1,6 meter lang og 1,5 meter høy modell av MAUD, nøyaktig etter tegningene.

I 1936 ble Odd Dahl tilbudt en stilling ved Michelsens institutt i Bergen og skulle flytte hjem til Norge. Han ble i tvil om hva han skulle gjøre med den store modellen, for med sine høye master og rigg var den en umedgjørlig gjenstand å flytte med seg. Han tok derfor kontakt med Sjømannskirken i Brooklyn og fikk ordnet det slik at modellen ble fraktet fra Washington til Brooklyn med lastebilen til Det Norske Hospital. Modellen sto utstilt i en stort monter i forgangen til Sjømannskirken i over 20 år.

Modellen fraktes til Bergen

Skoleskipet STATSRAAD LEHMKUHL til kais i New York, august 1952. Foto: Leif Aagaard/Bergens Sjøfartsmuseum

Odd Dahl ble etter hvert en kjent vitenskapsmann, han deltok i de første vellykkede eksperimentene i USA med å sprenge atom, og ble senere en av de ledende fagfolkene innen norsk atomforskning. Siden Dahl i mange år var bosatt i Bergen, ble det tidlig i 1950-årene foreslått at modellen skulle overføres til Bergens Sjøfartsmuseum. Dette var et forslag museets første direktør, Lauritz Pettersen, satte stor pris på. Slik gikk det til at modellen av polarskuten MAUD sommeren 1956 ble fraktet fra New York til Bergen med skoleskipet STATSRAAD LEHMKUHL.

Foto: Bergens Sjøfartsmuseum

Både museet og modellen fikk en god del omtale i mediene. Bergens Tidene omtalte modellen av MAUD ferd over havet i en artikkel fra august 1956: «Filmfremviser, kjøleskap og elektrisk megafon var noen av gavene som ble overrakt skipets mannskap fra ulike havner i landet «over dammen». På hjemturen hadde kaptein Bro også med seg en modell av Amundsens skip «Maud» - som en gave til Bergens Sjøfartsmuseum.

Foto: Bergens Sjøfartsmuseum

I ettertid skal Odd Dahl har vært litt misfornøyd med modellen og han bygget derfor en ny versjon av MAUD til museet. Dette var etter at den opprinnelige modellen hadde blitt gitt til museet i 1956. Den siste versjonen sto utstilt på museet frem til 2017, mens den eldste versjonen er utlånt.

Roald Amundsen i Bergens Sjøfartsmuseums samlinger:

Skoleskipet STATSRAAD LEHMKUHL

Her er flere av Leif Aagaards flotte foto fra STATSRAAD LEHMKUHLs ferd til New York i 1952

Order this image

Share to