Tømmermannskiste

Vår museumssamling består av mange tusen gjenstander. Museer samler for forsking og formidling av samtiden og historien. For vår og for kommende generasjoner.

Det ligger mange kriterier til grunn for hva vi skal samle på. Gjenstanden kan være spesielt gammel; alt før reformasjonen er automatisk fredet og skal innlemmes i en museumssamling, eller ha en verdi fordi den har tilhørt en kjent, historiske person. Eller kanskje den kommer fra en lokalt eller nasjonalt viktig bygning. Fredrikstad Museum har bestemt seg for å fokusere på bevaring av blant annet gjenstander produsert av lokal industri. Men innsamlingspolitikken til museene har forandret seg gjennom tidene slik at gjenstander som våre tidligere kolleger valgte å ta inn i samlingene, kanskje ikke er det vi ville valgt å ta inn i dag.

Roderick Ewart

Tømmermannskisten som vi har hentet på magasin er en gjenstand som en tidligere kollega tok inn i sin tid, og som vi også ville tatt inn i dag. Til tross for at den ikke har noen nedskrevet historie, og vi ikke vet hvem som donerte den, eller når dette ble gjort. Mange gjenstander vi vurderer for inntak i samlingene i dag, blir avvist nettopp fordi gjenstanden ikke har noen kjent proveniens (historikk). Allikevel er denne kisten interessant, både for forsking og formidling, fordi den viser en så godt som komplett samling av tømmermannsverktøy fra tiden før elektriske verktøy tok over.

Vi har flere tømmermannskister i vår samling, men ingen som er så godt utstyrt som denne. Verktøyet i kisten består av sager, høvler, spiralbor, merkeverktøy, måleverktøy og biler(økser). Det eneste jeg savner er et utvalg av stemjern. De har nok vært der, men blitt borte før museet fikk kisten. En tømmermann var det vi i dag ville kalt en tømrer, altså en som bygger hus. Verktøyet i denne kisten har vært alt man trengte for å bygge et hus, den gang de ble bygget av tømmer, planker og bord.

Artikkelen er hentet fra boken "Ting & Tang" fra Østfoldmuseene.

Share to