Utrangert rutebil med karosseri fra Sverre Munch og chassis fra Guy Arab. Sist tilhørende Modumsrutene og med kjennemerke A-15082
Utrangert rutebil med karosseri fra Sverre Munch og chassis fra Guy Arab. Sist tilhørende Modumsrutene og med kjennemerke A-15082 Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Gamle rutebiler fra Ing. M.O.Schøyens Bilcentraler AS

Kort om selskapets historie

Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler (SBC) var et rutebilselskap som ble grunnlagt i Oslo av Martin Olsen Schøyen (1896-1962) i 1921, som en viderføring av Schøyens lægebilcentral. Allerede fra starten i 1921 ble det etablert bilruter fra Oslo til Drøbak, Hønefoss, Lommedalen, Snarøya og Stabekk. Nye ruter kom til etter hvert; i 1923 til Sørkedalen og Bygdøy, i 1924 til Maridalen, i 1925 til Nittedal og i 1926 til Slemmestad. Blant rutene som SBC administrerte var også Modumsrutene på Vikersund. Hver av rutene var organisert i eget aksjeselskap med SBC som majoritetseier og med sjåfører, velforeninger og privatpersoner som medeiere. Rutebilene som ble brukt på de enkelte rutene var eid av datterselskapene, mens morselskapet SBC disponerte utleiebusser som kunne stilles til disposisjon ved behov. På den måten fikk SBC tilgang til lokal kapital som ble brukt til å etablere omfattende rutenett i Osloområdet. Selskapet ble raskt et av de største i rutebilnæringen.

Underselskapene Bærums Forenede Bilruter AS, Bærums Rutebiler AS, Ringeriksruten AS og Engeseth Busslinjer AS brøt samarbeidet med SBC utover på 1960-tallet. De gjenværende underselskapene ble etter dette gradvis fusjonert inn i SBC. Senere overtok Oslo og Follo Busstrafikk rutene til Sjursøya, Malmøya, Ulvøya og Svartskog, og i 1973 overtok Oslo Sporveier ansvaret for alle SBCs ruter i Oslo. SBC fortsatte imidlertid å kjøre på kontrakt både for Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL). I 1989 kjøpte SBC Treiders Bilruter på Nesodden, og Romeriksbussene (tidligere Romerike Busstrafikk og De blå Romeriksbusser) i 1992. Da bussrutene på Østlandet etter hvert ble lagt ut på anbud, nådde ikke SBC opp, og fra 2006 gikk SBC sin siste kontrakt på Østlandet ut.

Siste reis

Utrangert rutebil med karosseri fra Sverre Munch og chassis fra Guy Arab. Sist tilhørende Modumsrutene og med kjennemerke A-15082 Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Når en sporvogn ikke orker mer - teknisk og/eller økonomisk sett, så havner den snart hos skraphandleren og hans skjærebrennerne. Nesten så det høres: Av jernskrap er du kommet, til jernskrap skal du igjen komme – og gi grunnlag for enda mer jernskrap. Med noen års forsinkelse i stadiene mellom. Slik er livet for gamle sporvogner, tog, båter, busser og «flymaskiner».

Rutebiler har også sin tilmålte levetid. Plutselig en dag kommer mannen med skjærebrenneren inn i bildet. Hvis da bussen ikke på forhånd er solgt til gjenbruk hos idrettslag, forening, mindre busselskap «på bygda». Eller som russebuss.

Utrangerte rutebiler tilhørende M.O.Schøyens Bilcentraler Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Jeg har satt sammen en liten billedserie av utrangerte busser fra M.O. Schøyens Bilcentraler, parkert på et jorde utenfor garasjen. Trolig forberedt for hugging. Vi er i Kjuul i Nittedal. Bildene er fra tidsrommet mellom april 1970 og januar 1971. Det virket som om det var en midlertidig oppsamlingsplass for hele Oslo-delen av SBC-konsernet. Ved noen anledninger var jeg også innom SBC’s «filial» A/S Modumsrutene på Vikersund. Jeg tok noen bilder der også.

Utrangert rutebil med kjennemerke A-15180 tilhørende M.O.Schøyens Bilcentraler Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum
Utrangert rutebil med karosseri fra Sverre Munch og chassis fra Guy Arab. Sist tilhørende Modumsrutene og med kjennemerke A-15082 Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Guy Arab rutebil fra 1947 med kjennemerke A-15172 med karosseri fra Sverre Munck i Bergen ble opprinnelig levert til SBC. Den ble avregistrert i 1953, for så å bli overført til Modumsrutene i 1955. Der fikk den nytt kjennemerke A-15082. Den var i drift frem til avregistrering i 1968 og deretter satt til side for bevaring i regi av Loktaltrafikkhistorisk forening (LTF). Deretter ble kjennemerke A-15082 tatt i bruk på Modumsrutenes Scanina BF 110-63 fra 1968. Sistnevnte eies nå av Ing. M.O. Schøyens Bilcentralers Veteranbussklubb, er fullrestaurert og i driftsklar stand. Den opprinnelige A-15082 er ikke restaurert.

Guy Arab-buss fra 1947 med opprinnelig kjennemerke A-15172, er ennå ikke restaurert.

Ulf Berntsen

Ulf Berntsen (1945-2020) var sentral i arbeidet med å stifte Norsk Jernbaneklubb (NJK) i 1969 og var NJKs første formann. Etableringen av NJK falt sammen med en omfattende modernisering av lokomotiver og vogner på jernbanen i Norge. Spesielt utfasingen av damplokomotiver skapte stort engasjement blant entusiaster, med et ønske om å bevare noen damplokomotiver, helst driftsklare. Etter hvert innså man at det også måtte etableres innendørs lagringsplass for materiellet og en banestrekning å kjøre veterantog på. Ulf Berntsen var sentral i dette arbeidet i mange år. Men fremfor alt var han interessert i å reise, gjerne litt utenfor allfarvei. Tidlig tok han med seg kamera rundt omkring i Norge og festet hverdagsglimt og øyeblikksbilder til filmen. Gamle busser, sporvogner, industrijernbaner, lokalrutebåter og lokalsamfunn slik de så ut på 60- og -70-tallet – alt var mål for reisene hans som gjerne foregikk på sykkel. Han etterlot seg en omfattende, velordnet og godt beskrevet fotosamling, ofte knyttet til levende og humoristiske skildringer, her gjengitt i en bearbeidet og oppdatert versjon. Fotosamlingen eies av Norsk jernbanemuseum.

Kilder

Lokalhistoriewiki https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sch%C3%B8yens_Bilcentraler Sporveismuseet https://sporveismuseet.no/vognpark/SBC172.htm

Share to