main article image
Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Samisk fotosamling

Museets samiske billedsamling omfatter ca.4500 nummer. Mye av dette er enestående feltmateriale som er innsamlet av museets egne medarbeidere, mens annet er historisk materiale innkommet fra andre kilder.

Share to