main article image
Norsk Folkemuseum

Byundersøkelsene 1950-1951

I 1950 satte Norsk Folkemuseum i gang et dokumentasjonsprosjekt i Oslo. Hver mandag i vinterhalvåret dro en eller to konservatorer på byen sammen med et par studenter og med museets fotograf. De fotograferte og gjorde opptegnelser både i private hjem, i butikklokaler og på serveringssteder. Det var særlig miljøer som var relativt uforandret over lengre tid som hadde interesse.

Byundersøkelsene på DigitaltMuseum

Share to