main article image
Norsk Folkemuseum

Albert Scheinpflug (1892-1948)

Albert Scheinpflug var født i den delen av Østerrike-Ungarn som skulle bli Tsjekkoslovakia, og var emaljemaler og en dyktig fotograf og kunstmaler.

På midten av 1920-tallet bodde han hos sine svigerforeldre Augusta og Marius Andresen i Johannes gate 4 på Enerhaugen, hvor han tok en rekke fotografier av familien hjemme og på utflukt.

Fotografiapparatet hadde han med seg fra Tyskland, og fotoalbumet gir oss både innblikk i hans liv før han flyttet til Norge og god dokumentasjon av livet på Enerhaugen. Bildene av Albert, Esther og datteren Erna kledd for bytur bryter med elendighetsbeskrivelsen som ettertiden tegnet av bebyggelsen og beboerne på Enerhaugen. Det er som om vi aner den sosiale klatringen som skulle følge. Mange fulgte samme spor, fra trangboddhet i en arbeiderforstad, til vesentlig bedre materielle kår i årene før og etter andre verdenskrig.

Share to