main article image
Lindahl, Axel / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Axel Lindahl (1841-1906)

En svenske i norsk turistfotografi.

Axel Lindahl ble født 1841 i Mariestad i Västergötland, Sverige. Han startet sin yrkeskarriere som butikkassistent, inntil han 23 år gammel i 1865 åpnet fotografisk atelier i Uddevalla sammen med broren Uno. Trolig lærte Axel fotografering av broren som hadde vært fotograflærling i Gøteborg.

Visitkort

Visittkortet - et lite fotografi ca 6 x 9 cm montert på kartong - var den store salgsartikkelen som gjorde fotografiske bilder oppnåelig for store deler av befolkningen. Mange etablerte seg som fotografer i samme periode, og antall fotografer eksploderte både utenlands og her hjemme; mens f.eks. Bergen i 1860 hadde 3 fotografer, var tallet i 1865 22 fotografer.

En av de fremste fotografene i sin generasjon

Axel Lindahl skulle bli en av de fremste blant denne generasjonen fotografer, og han viste tidlig ambisjoner. Allerede i 1866, ett år etter starten på sin fotografiske karriere, stilte han ut fotografier på Nordisk Industri og Kunstudstilling i Stockholm. Svenskene fikk her heder for sine portretter og nordmennene for sine landskap. Etter å ha drevet småbyatelier i ti år, utvidet Axel Lindahl virksomheten til Göteborg. På den tid hadde han også begynt å reise og tilbød for salg prospekter fra vestkysten av Sverige og Stockholm. I 1877 ble reisevirksomheten utvidet til å omfatte Norge.

Axel Lindahls fotografier i Norsk Folkemuseums samlinger:

Share to