main article image
Frith, Francis / Norsk Folkemuseum

Francis Frith (1822 – 1898)

I 1990 ervervet Norsk Folkemuseum en serien norske fotografier tatt i Norge enten av den engelske fotografen Francis Frith eller av hans svoger Henry Rosling. Fotografiene er umonterte albuminkopier, visstnok fotografert med et Sutton panoramakamera med vannlinse.

Selvportrett. Francis Fritt / Public Domain

Francis Frith (1822 – 1898) var en engelsk fotograf født i Chesterfield i Derbyshire. I 1850 startet han opp et fotostudio, Frith & Hayward, i Liverpool. I 1855 solgte han firma og satset helt og holdent på fotografering. Han gjennomførte flere reiser til Midt-Østen, første gang til Egypt i 1856, deretter til Palestina og Syria.

Francis Frith var kveker og en talsmann for avholdssak og pasifisme.

En reise i Luster

5302 SOLVORN; SOGNEFJORD Frith, Francis / Norsk Folkemuseum

I 1860 startet han firmaet Francis Frith & Co. in Reigate, Surrey. Han påbegynte et enormt prosjekt, å fotografere hver eneste by og landsby i Storbritania. I begynnelsen tok han bilde selv, men etter hvert engasjerte han hjelpere. Firmaet presenterte også mange norske motiver for salg gjennom sine kataloger for et internasjonalt marked

Men var det Francis Frith som fotograferte i Norge? Eller var det svogeren hans, Henry Rosling som tok bilder for Friths firma?

Ved Bøyumsbreen

Frith, Francis / Norsk Folkemuseum

I hardanger

14955. CHILDREN'S BRIDAL PROCESSION; FEAST OF BALDER, JUNE 26 Frith, Francis / Norsk Folkemuseum

Francis Friths fotografier i Norsk Folkemuseums samlinger:

Share to