Selvportrett, 19. feb. 1868
Selvportrett, 19. feb. 1868 Edward S. Curtis

Edward S. Curtis - Mannen, myten og legenden

«Kill the Indian in him, and Save the Man». Dette var slagordet som ble brukt i den amerikanske politikken rundt behandlingen av urbefolkningen på slutten av 1800-tallet. Tiltakene dreide seg om assimilering, blant annet var det forbud mot å utføre religiøse ritualer.

Sioux Chiefs Curtis, Edward Sheriff / Preus museum

Heldigvis lyktes ikke myndighetene i å stoppe urbefolkningen fra å gjennomføre sine tradisjonelle seremonier og danser. Godt skjult for amerikanske myndigheter ble kjennskap til ritualene overført til neste generasjon.  

Edward S. Curtis (1868–1952) var en bestemt og karismatisk pionerfotograf som i 1900 satte seg fore å dokumentere den amerikanske urbefolkningens tradisjonelle liv. Han var enormt produktiv, men døde fattig og glemt. Gjennom 30 år produserte Curtis og hans team rundt 50.000 fotografier, over 10.000 lydopptak av urbefolkningens språk og musikk, og en helaftens film om «The Vanishing Race». Et utvalg fotografier og tekst ble utgitt i det 20 bind tykke bokverket «The North American Indian», fra 1907 til 1930. Rundt 722 motiver ble også solgt som portfolioer eller enkeltstående fotografier. Alt var fremstilt med håndverksmessig presisjon og med de edleste teknikker som fotogravyr, platinatrykk, gull- og sølvtonede positiver. 

Home of the Kalispel Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)

Kritikken av Curtis

Dokumentasjonsprosjektet til Curtis har møtt mye kritikk, og det er flere måter å lese arven etter ham. Myten om mannen kan være den kritiske fortellingen rundt hans arbeid. Vissheten om at flere av motivene var arrangert, gjorde at arbeidet ikke fikk anerkjennelse som etnografisk fotografi.  På den andre siden kan legenden om han fortelle om det utrettelige arbeidet han gjorde for å feste denne delen av historien til evigheten, så tradisjonene til den amerikanske urbefolkningen ikke skulle glemmes.  

Det er viktig å se Curtis sitt arbeid i kontekst. Arbeidene hans var forskjelligartet – noen bilder var ment for utstilling og salg, i piktorialistisk, eller malerisk stil, med heroiske portretter og poetiske skildringer av scener som er arrangert for fotografen. Andre bilder var dokumenterende og beskrivende bilder av gjenstander, ritualer, mennesker og miljø.

Motivasjonen for Curtis prosjekt var å bevare kunnskap om en kultur som ble ansett som i ferd med å gi tapt for et «moderne» amerikansk levesett. Gjennom tekst, lyd, film og stillbilde ønsket Curtis og hans team å bevare en fortelling om de ulike stammenes livsførsel forut for møtet med den «hvite mann».

Flying Shield - Yanktonai Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Door of Lodge Grizzly - Flathead Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Flathead Young Woman Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Tobadzischini- Navaho ( Born from Water) Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Portrait, Woman With Yarn Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Spokan Matron Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Kalispel-Maiden Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)

Endimensjonal romantikk eller viktig dokumentasjon?

Arven etter Curtis er verdsatt, men også omdiskutert. De kritiske stemmene hevder at særlig fotografiene representerer en endimensjonal, romantiserende og nostalgisk fremstilling av den nordamerikanske urbefolkningen. Noen hevder at Curtis sine motiver ikke samsvarer med samtidens virkelighet, men heller speiler en livsførsel som for lengst er tilbakelagt.     

På ekspedisjonene avbildet Curtis også det han så og de han møtte. Det gir oss tilgang til et historisk materiale som ikke bare gjenskaper klisjeer og etablerte ideer. Bildene beskriver variasjoner i stammenes boform og levesett tilpasset det ulike regionale områdene hvor de har slått seg ned. Satt inn i sin opprinnelige sammenheng, knyttet til tekst, lyd og levende bilder, blir også hans fotografier en interessant historisk kilde.       

Ote Evening Fire. Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Fasting Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Wood Gatherers - Cheyenne Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Flathead Buffalo - Skin Lodge Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)

Sponsormidler og konkurs

Gjennom sin omgangskrets og renommé som fotograf klarte Curtis å skaffe midler til ekspedisjoner og bokprosjekt. Finans- og bankmannen John Pierpont Morgan ble hans største sponsor. Avtalen dem imellom var at Curtis skulle gjennomføre prosjektet og utgi bøkene innen fem år, men arbeidet med fullførelsen av de 20-bindene skulle ta langt mer tid enn planlagt.  

På tross av tidligere suksess kom livsverket hans til å etterlate ham i ruin. Når de to siste bøkene utkom i 1930 stod Amerika på randen av en økonomisk depresjon. Motivene av urbefolkning var umoderne og ikke lenger salgbare. Selv var Curtis personlig konkurs, skilt og ved dårlig helse. For å overleve tok han jobb som stillfotograf i Hollywood. 

Home of the Kalispel Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Mandan Bull-Boat Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Making Camp Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)
Drying Meat Curtis, Edward Sheriff / Preus museum Public domain mark (CC pdm)

Curtis blir gjenoppdaget

I om lag 40 år var bokverket «The North American Indian» utelatt og glemt. Først på 1970-tallet ble arbeidet hans gjenoppdaget, og Curtis fikk en sentral plass i fotohistorien. Takket være Leif Preus samlervirksomhet på 1970-tallet forvalter Preus museum i dag tett på 100 Curtisbilder.  Fire av disse er signert og montert i originale rammer.  

I dag har arbeidet hans en sentral plass i fotohistorien, men ikke mindre viktig er det at flere av urbefolkningsgruppene selv har anerkjent arven etter Curtis som et betydningsfullt bidrag til fortellingen om det samfunnet som i dag for lengst har gått tapt. 

Denne artikkelen er en bearbeidet tekst fra utstillingen med samme navn, kuratert av Hege Oulie og vist på Preus museum 2019/2020.

Litteratur:

Cardozo, Christopher (Red), Sacred Legacy - Edward S. Curtis the North American Indian. 2000. Simon&Schuster.

Contemporary Native Photographers and the Edward Curtis Legacy Portland art museum Feb 6, 2016 – May 8, 2016 [Utstilling] Deconstructing Curtis: Romanticism vs. Reality. Suquamish Museum 2018. Kurator Lydia Sigo.

Curtis (Edward S.) Collection - About this Collection - Prints & Photographs Online Catalog (Library of Congress) (loc.gov) [Hentet 27.02.2023]

Curtis, Edward S., The North American Indians: The Complete Portfolios. 1997. Taschen.

Edward S. Curtis Digital Collection - Special Collections Online (oclc.org) [Hentet 27.02.2023] Seattle Public Library.

Edward Curtis’ Epic Project to Photograph Native Americans | History| Smithsonian Magazine [Hentet 27.02.2023]

Pratt, R. H., "Kill the Indian in him, and save the man": R. H. Pratt on the Education of Native Americans. The Carlisle Indian Industrial School Resource Center. [Online] https://carlisleindian.dickinson.edu/teach/kill-indian-him-and-save-man-r-h-pratt-education-native-americans [Hentet 27.02.2023]

Vaun Raymond dokumentarfilm Curtis Comes Back to Seattle 2018. Curtis Comes Back to Seattle | seattlechannel.org [Hentet 27.02.2023]

Share to