main article image

Porsgrunn bibliotek - 175 år

Porsgrunn bibliotek kunne i 2021 feire sitt 175års-jubileum.

Byens første bibliotek ble etablert 22. februar 1846 i Kammerherregården. Gården ble senere byens første rådhus. Den lå omtrent hvor dagens rådhus ligger.

Fremdeles er det Porsgrunn Kommunes mest populære kulturtilbud.

Kammerherregården, 1870. Gården lå der Porsgrunn Rådhus nå ligger, og brant i 1901.

Det offisielle navnet var Henrik Wergelands Almuebibliothek. Det var skipper og stortingsmann Peter Boyesen som stod på for å gi allmuen i Porsgrunn tilgang til litteratur. Tanken var at dette ville heve Porsgrunns befolknings åndelige og kunnskapsmessige nivå.


Startkapital var 101 spesidaler og 517 bøker. Fortrinnsvis med religiøst, moralsk eller historisk innhold. Bøkene kunne lånes hver søndag ettermiddag mellom kl. 14 og 16, én bok til hver familie. Også det samlede tjenerskapet kunne låne en bok på deling.


Den aller første boka i bibliotekkatalogen var Norges Historie av Gerhard Schøning.


Sadelmaker Ole Tandberg var byens første bibliotekar – en stilling han beholdt til han var 86 år gammel!


Porsgrunnsborgerne viste seg helt fra begynnelsen å være et lesende folk, og biblioteket ble flittig brukt.

REGLEMENT FOR UDLAANET AF HENR. WERGELANDS ALMUEBOGSAMLING

1. Hver Familie erholder ad Gangen 1 Bog tillaans paa længst 14 Dage, da den tilbageleveres ubeskadiget. Paa samme Vilkaar har ethvert Husets samlede Tjenerskab Adgang til 1 Bog.
2. Enhver Laaner, der beskadiger Bogen under Laanet, det være seg en Familie, eller et Tjenerskab, er forpligtet til at erstatte Skaden, eller og at have tabt Adgang til Laan.
3. Laan og Tilbagelevering skeer paa Raadhuset hver Søndag Eftermiddag, fra kl. 2 til kl. 4.
4. Enhver Laaner, som ei tilbageleverer Bogen inden 14 Dage, har tabt Adgang til Laan ligesaa lenge som Bogen beholdes over den reglementerede tid.

Porsgrund den 1ste april 1848

Direktionen

Bildet er fra 1950 og viser et møte på Porsgrunn bibliotek. Bildet er tatt på den tiden biblioteket hadde lokaler i kjelleren på Parkrestauranten. Mannen som står og blar i en bok midt på bildet er tidligere biblioteksjef Ernst W. Lund. (Foto: Kværne/Porsgrunn Biblioteks Fotosamling)

Biblioteket har opp gjennom årene flyttet på seg flere ganger. I mange år holdt det til i kjelleren på Parkrestauranten (der Rockekluben i Porsgrunn holder til i dag).


Fra 1957 var biblioteket plassert i Tordenskiolds gate 7. Dette var det gamle Folkets Hus i Porsgrunn. Her lå det til bygningen brant i 1983. Ingen bøker gikk tapt, men kommunen valgte da å flytte biblioteket til Øvre Frednes. Her ble det kommunale biblioteket værende i bare tre år. Bygningen var lite hensiktsmessig som bibliotek, og et nytt bygg i sentrum ble tegnet og oppført.

Det tidligere Folkets Hus, fotografert fra Branntårnet i 1907. Bildet viser den nye murbyen, som kom opp etter bybannen i 1905. Her lå biblioteket til bygningen selv ble rammet av brann i 1983. (Foto: Porsgrunn Biblioteks Fotosamling)

Det nye biblioteket åpnet dørene i 1986, vegg i vegg med Rådhuset og med glassveggen rett ut mot Rådhusparken. Dagens bibliotek ligger altså bare et steinkast unna det opprinnelige biblioteket, men er likevel skilt av nesten to århundrer med utvikling og endring.


Etter hvert som byen vokste, fulgte biblioteket med. På det meste kunne biblioteket skilte med tretten filialer og utlånsstasjoner. Økonomiske innstramminger og ønske om sentralisering av ressursene gjorde at filialene forsvant en etter en på 1990- og 2000-tallet. Til slutt stod bare filialen på Stridsklev igjen, før også den ble nedlagt i 2010.


Savnet av filialene er fremdeles stort for mange, men Biblioteket i sentrum har i det minste utviklet seg med tiden. Hvem kunne den gang sett for seg at biblioteket skulle låne ut alt fra ebøker til elsykler? De siste årene ligger utlånet på ca. 120 000 bøker årlig, og det er i dag registrert 66 850 lånere i basen. Og litt flere bøker er det blitt med årene. Dagens samling teller over hundre tusen eksemplarer.


I tillegg til bokutlån også fungere som et lite kulturhus i seg selv - her arrangeres en rekke foredrag, det er bokprat og språkkafé, advoktavakt og Lørdagsuniversitet i samarbeid med USN. Se bibliotekets arrangementer her.


Grunnprinsippet forblir dog uendret: På biblioteket skal alle få lik tilgang til litteratur og kunnskap. I tillegg skal dagens bibliotek være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Men to ting har kanskje endret tingene mer enn noe annet de siste årene, og det er digitaliseringen av bibliotektilbudet, og i tillegg kom det en endring i folkebibliotekloven i 2014 hvor begrepet "aktiv formidling" kom inn. Legg til dette at ordningen med Meråpent har gjort det enda mer tilgjengelig for publikum, også utenom åpningstidene, så har biblioteket de siste 10-15 årene gjennomgått kanskje større endringer i sin virksomhet enn de foregående 150-160 årene.


Det er vanlig i bibliotekbransjen å si at "bibliotekene har gått fra å være et hus for bøkene til å være et hus for menneskene."


KILDER
Basert på en tekst av Ingunn Eikeland Geving. Utlånsinformasjon fra biblioteket. Ytterligere informasjon fra Porsgrunns Historie Bind II: Byen ved elva av Ellen Schrumpf.

Porsgrunn bibliotek 2021 Foto: Marcus Patai

PORSGRUNN BIBLIOTEK

Nettside: Porsgrunn Bibliotek

Adresse: Rådhusgata 3, 3915 Porsgrunn

Telefonnummer: 35 54 71 70

Regulære åpningstider:

Mandag til fredag - 08–19
Lørdag og søndag - 11 - 15

Merk at biblioteket har en Meråpent-ordning, der du kan få adgang også utenom regulære åpningstider: Kontakt biblioteket for mer informasjon eller følg denne lenken:

Meråpent

Share to