1. juni er verdens melkedag

Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1990-00018

1.juni markeres verdens melkedag i store deler av verden. FNs mat- og landbruksorganisasjon etablerte i 2001 verdens melkedag for å sette fokus på melka og melkas egenskaper. FN har «[…] definert en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Nummer tre på listen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God ernæring er et viktig ledd i det arbeidet […]». (www.tine.no 23. mai 2021.)

Vi feirer verdens melkedag med å dele litt fra meierienes historie i Østfold. Ovenfor ser vi et historisk fotografi fra butikkinteriøret fra Fredrikstad Aktiemeieri, fotografert i 1938. Melkebutikken hadde også kafe. På fotografiet ser vi to kvinnelige ekspeditører som står bak disken, og kunder som kjøper melk i spann og melkeflasker.

Fredrikstad Aktiemeieri; sammenslutninger og produsentsamvirke

Gjennom historien har det vært mange sammenslutninger og produsentsamvirke for å skape en lønnsom drift mellom de ulike meieriene i distriktene i Østfold. Østsiden i Fredrikstad har gjennom historien hatt en langt mer vellykket etablering med 22 gårdbruk som utgjorde Østre Fredrikstad Meieri, som kom i drift i 1893. Østsiden var tilfredstillende dekket og godt organisert. Det ble gjort samme forsøk på Vestsiden, men uten hell. Det var også aktører fra østsiden som stod bak «Fredrikstad Melkeforsyning». Dette var et prdusentsamvirke som bestod av de tre herregårdene Hafslund, Thorsø og Næs, med Hafslund i spissen. «Fredrikstad Melkeforsyning» åpnet med utsalg i Torvet 9 på Vestsiden i 1895. I 1899 kjøpte de opp Kjølberg herregård, som derved avløste Hafslund som medeier i Fredrikstad Melkeforsyning.

Firmaet under navnet «Vestre Fredrikstad Aktiemeieri» trådte i virksomhet 13. desember 1909. Den første melken ble levert i den nye meieribygningen med utsalg i forgrunnen og meieriet nederst til venstre. Selv om mesteparten av virksomheten foregikk på vestsiden på dette tidspunktet endret firmaet i 1919 navnet til "Fredrikstad Aktiemeieri". Fredrikstad Aktiemeieri kan sies å være en av de yngste blant meieribedriftene i Østfold, men dens røtter er eldre og går tilbake til meieribrukets første tid i Østfold, og i landet forøvrig. Fredrikstad Meieris historie forteller også Østfolds meierihistorie.

Vestre Fredriksstad Aktiemeieri i Fredrikstad, ca. 1910. Fredrik Friis Giebelhausen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.2015-00018
Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1990-00007

Fotografiet ovenfor er tatt fra Fredrikstad Aktiemeieri 1938 ved "utekspedering". Her ser vi lasterampe på meieriet med tre lastebiler av modellene International B-11201 Chevrolet B-10460 og International B-11043. To menn laster på melkespann på bilene og sjåføren sitter klar til utkjøring av melken.

Fra torghandel til produksjonsutstillingene

Melkeproduksjonen begynte å vokse frem for alvor på 1860-tallet på Vestsiden i Fredrikstad. På denne tiden var det vanlig at bygdemeieriene som ystet og kjernet også hadde handelsforretning, vanlig landhandel. På denne tiden ble torvet stadig utbygd, og på 1860-tallet var handel på Vestsiden Torv bøndenes mulighet for salg også ved mellommenn. Bøndene kom dit med melken hver dag, og i 1878 økte det opp til 250 bondekjerrer samtidig på torvet! Men rykter som at melken var utvannet og forfalsket skapte lite tillit i torghandelen. Konsummelk ble etter hvert omsatt i småsalg i forretningene. Den første spesialiserte melkeforretningen begynte i 1872 i Torvet 5, og herregårdene i distriktet hadde sine egne faste utsalg.

Produksjonsutstillingene omkring i Østfold økte stadig interesse, lønnsomhet og omsorgsfull behandling og utnyttelse av melken, og fremmet den lokale produksjonen av melkeprodukter. Den første av disse utstillingene ble holdt i Fredrikstad 1880. Utstillingene hadde en vesentlig rolle i synliggjøring av lite tilfredsstillende melkeomsetning i Fredrikstad og melkeomsetningen i Østfold forøvrig.

Produktutstilling av melkeprodukter ca. 1920- 1940 (ca?) Christian Emil Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.CLA.UNR.00095 Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Kilder

Opstad, Lauritz. Fredrikstad Meieri gjennom 50 år. 1960.

www.tine.no Hurra for verdens melkedag (23.05.2021)

Se flere melkerelaterte objekter fra Østfoldmuseenes samlinger

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to