• Fyrmastade skonertskeppet Valborg ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943.
    (Alla rättigheter reserverade)

Valborg

Fyrmastade skonertskeppet Valborg ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943.

Share to