Älvkarleö bruk (Bruk)

Bruk vid Dalälven i Älvkarleby, Uppland. Järnbruk från 1659 till 1972.

Share to