Lite skipsverft eid og drevet av Fritzøe Jernverk, antagelig etablert rundt 1840.

24 objects

Share to