• Ved utløpet av Akerselva, der den nye Operaen nå ligger, lå et av landets betydeligste skipsverft. Den enorme ekspansjonen i handelsflåten etter 1850, og omleggingen til stål og damp gjorde Nyland til et ledende skipsverft.

Rundt 1900 var Nyland landets største verft, med over 1000 ansatte, to flytedokker og stadig flere verkstedbygninger på et ekspanderende verftsområde i Bjørvika. Innen Aker overtok Nyland i 1956 hadde verftet bygd over 350 skip. i tillegg til industrimaskiner, jernbanevogner, mudderapparater og så videre. Blant skipene var nærmere 100 hvalbåter og 50 passasjerskip.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Nylands verksted (Selskap)

Ved utløpet av Akerselva, der den nye Operaen nå ligger, lå et av landets betydeligste skipsverft. Den enorme ekspansjonen i handelsflåten etter 1850, og omleggingen til stål og damp gjorde Nyland til et ledende skipsverft.

Rundt 1900 var Nyland landets største verft, med over 1000 ansatte, to flytedokker og stadig flere verkstedbygninger på et ekspanderende verftsområde i Bjørvika. Innen Aker overtok Nyland i 1956 hadde verftet bygd over 350 skip. i tillegg til industrimaskiner, jernbanevogner, mudderapparater og så videre. Blant skipene var nærmere 100 hvalbåter og 50 passasjerskip.

Share to