Fotograffirma startet av Ludwik Szacinski og drevet videre av hans kone Hulda Szaciski etter Ludwiks død i 1894. Hulda Szacinski solgte firmaet til Selmer Nordland i 1916.

Share to