Photo: Forsvarets museer

Klincks samling

Marinemuseet ble grunnlagt ved kongelig resolusjon av 5. oktober 1853. Bakgrunnen var at den danskfødte marineoffiser Christian Frederik Klinck i et brev til Marinedepartementet hadde tilbudt Marinen hele sin samling, "Frugter af over 40 Aars Samler Flid", til Marinen. I tillegg til å samle selv hadde Klinck bygget opp sin samling gjennom gaver fra kollegaer. Klincks forutsetning var at det skulle etableres et Marinemuseem, som inntil videre kunne være i hans private hjem - og at han selv skulle være bestyrer av dette museum. Gaven ble akseptert og Marinemuseet ble formelt etablert ved kongelig resulusjon av 5. oktober 1853.

Etter Klincks død i 1860 ble samlingen flyttet til Marinens lokaler på Karljohansvern, og en tid var deler av den tilgjengelig i en fløy av Marinens sykehus. Da Magasin A var ferdigstilt i 1864 ble Marinemuseet etablert i den søndre del av 2. etg. Der er fortsatt museets "gamle avdeling", mens museet senere har blitt utvidet ca 2.000 kvm.

Vedlagt Klincks gavebrev var en fortegnelse over hans samling, der bl.a disse gjenstander inngår. Som nummerering benyttet Klinck en bokstav og to siffer. Dette ble senere omgjort til tre-fire siffer og er idag seks siffer med "MMU" som prefiks.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to