Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Luftforsvaret i Gumpen, Sørreisa

Hovedoppdraget til Luftforsvaret i Sørreisa er å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærheten av nasjonalt territorium og Nato-territorium. I forbindelse med at Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole ble flyttet til Sørreisa, ble det bygget et nytt administrasjons- og undervisningsbygg, og eksisterende mannskapsforlegning ble tilpasset innlosjering av befalselever.

Jan Trygve Fløysvik (NO) har i dette prosjektet bidratt med syv malerier utført på MDF-plater samt to emblemer utført som veggmalerier. Uttrykket er både assosiativt og tvetydig, og maleriene kan tolkes på både mikro- og makronivå; som bilder av verdensrommet eller som kroppslige celler og mikrober. Noen av de sirkelformede motivene kan forstås som nettverk av nervetråder eller stjernebilder. Tematikken kan knyttes til Luftforsvarets virksomhet, samtidig som den kan fortolkes fritt.

Bildene er montert i trappehuset i administrasjons- og undervisningsbygget, med satellitter på vegger i nærheten. Intensjonen er at serien kan fremstå som en installasjon, underforstått at hvert motiv inngår i en større helhetsforståelse.

Jan Trygve Fløysvik (1961) er utdannet ved Vestlandets kunstakademi i Bergen, Chelsea College of Art i London og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Han har deltatt i en rekke gruppeutstillinger og hatt flere separatutstillinger. Han er innkjøpt av blant andre Det Norske Nobelinstitutt, Norsk kulturråd, Kunst på Arbeidsplassen og St. Olavs Hospital. Han er bosatt i Oslo og har atelier i Lavetthuset på Hovedøya.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to