Embetsboligen for FN-ambassadøren i New York

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Share to