Den norske ambassaden i New Delhi

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Den opprinnelige bygningen fra 1960, som er inspirert av europeisk etterkrigsmodernisme, utvides med et større tilbygg tegnet av Terje Grønmo. Utvidelsen vil romme et nytt representasjonsområde, med ventehall og forhage, visumavdeling, auditorium, samt kontorer og boliger for ansatte. I den nye ventehallen vil et åpent atriumsrom strekke seg opp gjennom byggets tre etasjer og slippe inn lys gjennom store glassflater. Naturen gis inpass i bygget ved bruk av naturstein i vegger og gulv, et vannspeil langs gulvet og integrert vegetasjon.

Kunstutvalget har latt begrepene ‘lydhørhet’, ‘samarbeid’ og ‘dialog’ fra Stortingets strategiplan "Muligheter i mangfold" spille inn i arbeidet. De har ønsket et stort og markant verk som både kan gå i dialog med arkitekturen og fungere som en døråpner til vertslandet. Utvalget har sett seg ut flere veggflater som strekker seg i et linjeforløp fra inngangsområdet ved visumavdelingen, gjennom hovedinngangsområdet og videre innover til atriet og kontoravdelingen. En kunstnerisk bearbeiding av disse vil utgjøre en sammenheng som også vil kunne oppleves fra utsiden – gjennom de store vindusflatene – og gi identitet til ambassaden.

Gerd Tinglum er valgt til oppgaven, og kunstneren er kjent for sine fargesterke og non-figurative vegginstallasjoner, og har hatt flere større offentlige oppdrag. Hun har i en årrekke forsket på fargenes optiske virkning og deres mentale og emosjonelle betydning, enkeltvis og i samspill med hverandre og med omgivelsene. Hennes vegginstallasjoner, hvor store, monokrome fargeflater er satt sammen til visuelle dialoger, er åpne og kommuniserer på mange plan. Ambassadens varierte publikum vil blant annet kunne se likheter mellom Tinglums kunstneriske uttrykk og vertslandets egne fargetradisjoner.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to