BUF Lågen ungdomshjem, Kongsberg

Tegning som arena for inspirasjon og konsentrasjon.

Grøterød ungdomshjem i Larvik og Lågen ungdomshjem på Kongsberg er for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Hvert av ungdomshjemmene har plass til ti ungdommer mellom 13 og 18 år, og de ansatte er til stede 24 timer i døgnet. Ungdommene følges opp individuelt og som gruppe både på skolen og i hverdagen. Det legges opp til en rekke fritidsaktiviteter, som fungerer som arenaer for læring, endring og omsorg.

Kurator Eirin Støen har ønsket å motivere til at også kunsten i de to nybyggene kan være en arena ungdommene oppsøker for å bli inspirert. Barn, ungdom og voksne har alltid uttrykt seg gjennom tegning, både bevisst og intuitivt. Tegning appellerer til sansene våre og er et ikke-verbalt språk, et sted der man kan la tankene fare eller konsentrere seg. Støen har derfor valgt å kjøpe inn kunstverk av fire kunstnere som jobber med tegning.

Cecilia Jiménez Ojeda lager detaljerte og virkelighetstro blyanttegninger som gjerne tar utgangspunkt i fotografier av steder vi sjelden legger merke til. I løpet av den tidkrevende tegneprosessen trer ofte hennes egne erfaringer og minner frem, som bearbeides videre i helhetlige installasjoner til utstillinger.

Cecilia Jiménez Ojeda (f. 1982, Borås, Sverige) har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo avd. Kunstakademiet. Hun har blant annet deltatt ved Tegnetriennalen på Kunstnernes Hus og hatt separatutstilling på det kunstnerdrevne visningsrommet Destiny’s i Oslo. Hun er bosatt i Oslo.

Enkelte av Ojedas tegninger er i denne sammenhengen kalt uten tittel av hensyn til Bufetats arbeid med ungdommene som bor på hjemmene. Tegningene har opprinnelig andre titler.

Damla Kilickirans kunst er inspirert av læren om universet, og fortellinger hentet fra spiritistiske tanketradisjoner og psykologi. Kilickiran har i tegningene sine tatt utgangspunkt i en konstant psykologisk prosess i hjernen beskrevet av psykologen C.G. Jung. Prosessen mente han var karakteristisk for dannelsen av “selvet”, og forklarer hvordan vi konstant skaper og fyller inn bilder i hjernen, noe som skjer automatisk. Deler av denne bildeproduksjonen foregår først og fremst mens vi drømmer. De 21 tegningene er reproduksjoner opprinnelig fra serien Anteckningar i Rymd fra 2015. Serien består av 78 tegninger hun utførte over like mange dager. Måten tegningene er laget på kan sammenlignes med meditasjon, der blikket vendes innover i en selv, og resultatet av hver tegning er avhengig av sinnsstemningen dag for dag.

Damla Kilickiran (f. 1991, Stockholm, Sverige) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo avd. Kunstakademiet og Kunstakademiet i Tromsø. Hun har blant annet vist arbeidene sine på LIAF – Lofoten International Art Festival, hatt separatutstilling ved Unge Kunstneres Samfund i Oslo og deltatt på Göteborg International Biennal for Contemporary Art. Hun er bosatt i Oslo.

Solveig Bergene er inspirert av natur- og populærvitenskap, alkymi og hvordan vi mennesker speiler oss i naturen. Hun arbeider primært med akvarell og bruker linjal og passer for å skape detaljrike kunstverk i ulike formater. Dyr, planter og andre elementer fra naturen bearbeides til motiver som er både figurative og abstrakte, og hvor de geometriske og symmetriske grunntegningene ofte fremstår med en slags skjematisk logikk. Tegningene har også tynne transparente og organiske lag hvor nye motiver skaper komplekse billedrom.

Solveig Bergene (f. 1985, Trondheim) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet og National College of Art and Design i Dublin. Hun har hatt separatutstillinger ved Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og i Tegnerforbundet i Oslo samt deltatt i flere gruppeutstillinger, blant annet ved Kunsthall Trondheim, Galleri Golsa i Oslo og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Hun bor og arbeider i Oslo.

Andreas Lærum jobber hovedsakelig med tegning. Innenfor et relativt begrenset format på 50 x 65 cm utvikler han distinkte og særegne abstrakte motiv. Han har gjerne en plan for tegningen, men resultatet er ikke gitt på forhånd. Hans detaljerte og fargesterke kunstverk har ofte en underliggende geometrisk logikk, men uttrykket fremstår organisk og gir assosiasjoner til orientalske mønstre, kart og små organismer.

Andreas Lærum (f. 1975, Bærum) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet. Han har stilt ut ved en rekke institusjoner i Norge, blant annet Kunsthall Oslo, Tegnerforbundet, Høstutstillingen og Christianssand Kunstforening. Lærum er tidligere innkjøpt av KORO for Norges Idrettshøgskole i 2018. Han bor og arbeider i Asker.

Som en del av prosjektet er det blitt produsert korte formidlingsfilmer hvor kunstnerne gir et innblikk i egne prosesser og hvordan de jobber med tegning. Filmene henvender seg til ungdommene og de ansatte ved hjemmene og er ment for internt bruk. De er produsert av Simen Øvergaard og Kristian Skylstad.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to