Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter

Saemien Sijte er det sørsamiske museum og kultursenter som ligger i tospråklige Snåsa i Trøndelag fylke. På Horjemstangen skal det bygges et nytt museums- og kulturbygg for institusjonen, mens eksisterende bygg fases ut.

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter en solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie.

Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål og aktiviteter som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

Det antas at det er omlag 2000 sørsamer i Norge og Sverige, med omtrent halvparten i Norge. Det regnes at rundt 500 samer i Norge og Sverige snakker sørsamisk, mens det er rundt 25 000 i Norge som snakker nordsamisk. Forskjellen mellom sørsamisk og nordsamisk sies å være like stor som forskjellen mellom norsk og tysk. I kunstprosjektet er det viktig å ta hensyn til at sørsamisk språk og kultur er en minoritet innen det samiske.

På bakgrunn av dette ble en Open Call utlyst på norsk, svensk og sørsamisk vinteren 2020. Totalt 14 kunstnere og kunsthåndverkere meldte sin interesse, hvorav fem hadde sørsamisk bakgrunn. Etter at juryen grundig hadde vurdert alle søknader ble den samisk-svenske kunstneren Tomas Colbengtson (f. 1957) enstemmig invitert til å videreutvikle sitt forslag til et kunstprosjekt for Saemien Sijte. Kunstverket vil stå klart til åpningen av den nye museumsbygningen vinteren 2021/22, og en grundig presentasjon av Colbengtson og hans arbeid vil bli publisert ved ferdigstillelse.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to