Selbu bygdemuseum

Selbu bygdemuseum holder til i Selbu gamle prestegård som ligger i Selbu sentrum, like ved Selbu kirke.
Bygdemuseet inneholder gjenstander fra bygdas mangfoldige kulturhistorie innen håndverk.  Selbustrikkinga med Selbuvotten og Selburosa er kjent både nasjonalt og internasjonalt. I dag er Selbuvotten Selbus viktigste varemerke. Selbustrikkingens historie går tilbake til rundt 1850, og strikkeutstillingen finner du i Selbu Bygdemuseum. Museet har også en utstilling om den omfattende kvernsteinsindustrien i Selbufjellene fra 1500-tallet og fram til ca. 1914

Share to