• Bronseversjon reist i Kampen park i Oslo i 1912 og framfor kommunehuset i Hornindal i 2003.
    Photo: Anders Svor-museet
  • Bronseversjon reist i Kampen park i Oslo i 1912 og framfor kommunehuset i Hornindal i 2003.
    Photo: Anders Svor-museet

Swimmer [Statue]

Share to