• Föreståndarinna för Högre Flickskolan i Gävle.
  • Föreståndarinna för Högre Flickskolan i Gävle.
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))
  • Föreståndarinna för Högre Flickskolan i Gävle.
    (Public Domain-märke (PDM))

Själander, Karolina (1841 - 1925)

Föreståndarinna för Högre Flickskolan i Gävle.

Share to