• Gundersen, Laura (1832 - 1898)
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Gundersen, Laura (1832 - 1898)

Share to