• Louis Palander var en svensk sjöofficer som främst är känd som kapten på fartyget Vega under expeditionen att segla genom nordostpassagen 1878-1879.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Palander af Vega, Louis (1842 - 1920)

Louis Palander var en svensk sjöofficer som främst är känd som kapten på fartyget Vega under expeditionen att segla genom nordostpassagen 1878-1879.

Share to