Hasslöf, Olof (1901 - 1994)

Olof Hasslöf var svensk etnolog och museiman. Han studerade främst svensk kust- och båtkultur.

Share to