Berch, Anders (1711 - 1774)

Anders Berch var Sveriges första professor i ekonomi och sammanställde "Theatrum oeconomico-mechanicum", en provsamling som utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet.

Share to