• Anton Øhre var amatørfotograf ca. 1894-1902, og deler av glassplatesamlingen hans er bevart ved Fotoavdelingen ved Anno Domkirkeodden.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Øhre, Anton (1867 - 1952)

Anton Øhre var amatørfotograf ca. 1894-1902, og deler av glassplatesamlingen hans er bevart ved Fotoavdelingen ved Anno Domkirkeodden.

162 objects

Share to